praktijk informatie turfmarkt huisartsen zwolle

Praktijkinformatie

Algemeen
De Huisartsen Groepspraktijk Turfmarkt bestaat uit vier praktijken. Er werken vier huisartsen, één waarnemend huisarts, acht praktijkassistentes, twee praktijkverpleegkundigen (POH)-somatiek en twee POH-GGZ.

Praktijktijden
De praktijk is geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Er is spreekuur volgens afspraak voor zowel de huisartsen als de praktijkverpleegkundigen. Voor de huisartsen zijn er afspraken van 10 of 20 minuten. Vaak is 10 minuten voldoende, maar heeft u veel tijd nodig? Maak dan een dubbele afspraak (2 x 10 minuten). De praktijkassistente zal u om de reden(en) van uw afspraak vragen (wilt u de reden liever niet zeggen, kunt u dat aangeven).

Telefonisch overleg
Voor korte vragen, uitleg en de uitslag van onderzoeken kunt u een telefonisch overleg aanvragen. Hiervoor kunt u ’s morgens bellen. De assistente noteert uw telefoonnummer en uw huisarts belt u tussen 12.00 en 13.00 uur terug (soms door drukte later op de dag of soms de volgende dag!). In bepaalde gevallen mogen de assistentes de uitslagen rechtstreeks aan u doorgeven. De assistente kan u aanbieden dat zij u op een rustiger tijdstip terugbelt.

Huisbezoek
Als het voor u niet mogelijk is om naar de praktijk te komen kunt u tussen 08.00 uur en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. Uw huisarts beoordeelt of en wanneer u thuis bezocht wordt.

Praktijkassistentes
Met veel vragen en problemen kunt u bij de assistentes terecht. Zij zijn goed opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold. Zij kunnen vragen voor u beantwoorden en uitleg geven over verwijsbrieven, recepten en machtigingen en maken met u afspraken. Daarbij kunnen ze u vragen stellen over uw klachten. Het is hun taak uw klacht of probleem goed in te schatten. Bovendien kunnen ze uitleg en advies geven. De assistentes hebben een beroepsgeheim.

U kunt bij hen terecht voor injecties, verwijderen van hechtingen en het uitspuiten van oren. Ook doen zij onderzoek naar blaasontsteking, suikerziekte en bloedarmoede. Hiervoor kunt u ’s morgens tussen 08.30 – 10.00 uur langs komen of op afspraak. Verder verrichten zij voor uw huisarts de uitstrijkjes voor het bevolkingonderzoek.

Zij hebben dagelijks een eigen spreekuur op afspraak tussen 11.00 – 11.30 uur voor tapen, zwachtelen van de onderbenen en tussen 14.00 – 15.00 uur voor bloeddruk metingen en uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek.

Praktijkverpleegkundigen
De praktijkverpleegkundigen ondersteunen de huisarts en assistentes bij hun taken. Praktijk-verpleegkundigen houden o.a. speciale spreekuren voor suikerziekte en hart- en vaatziekten. Zij hebben hier speciale scholing voor gevolgd. Ook kunt u ze tegenkomen in de thuissituatie wanneer er specifieke adviezen gegeven moeten worden. Tevens zijn er een praktijkverpleegkundigen die door de huisarts bij patiënten met psychische problemen kunnen worden ingeschakeld.

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen kunt u meteen terecht. Er is bijna altijd een arts aanwezig (niet altijd uw eigen huisarts). We stellen het op prijs als u, indien mogelijk, van tevoren even belt.

Herhaalrecepten
Voor herhaalrecepten zijn er de volgende mogelijkheden:
1. U belt de receptenlijn via telefoonnummer (038) 453 08 10 (24 uur per dag bereikbaar).
Hierop spreekt u duidelijk in:
• uw naam, geboortedatum en adres;
• naam van het medicijn en de sterkte;
• gebruik van het medicijn;
• bij welke apotheek u bent ingeschreven;
• of het medicijn bezorgd moet worden;
• of het recept bij de balie gelegd moet worden.

2. U kunt ook het lege medicijndoosje op de praktijk inleveren.

3. Indien bovenstaande mogelijkheden niet lukken, belt u met het normale praktijknummer en geeft u het recept door aan de assistente.

Recepten vóór 10.00 uur aangevraagd liggen de volgende dag na 11.00 uur klaar bij uw apotheek. Als ze ná 10.00 uur zijn aangevraagd duurt het een dag langer. Recepten die bij de balie gelegd moeten worden (en vóór 10.00 uur aangevraagd), liggen om 14.00 uur klaar. Denkt u eraan uw herhaalmedicatie tijdig aan te vragen?

Wrattenspreekuur
Iedere 1e en 3e woensdag van de maand is er om 15.00 uur gelegenheid wratten (alleen aan handen en voeten) met vloeibare stikstof te laten behandelen (bevriezen). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, wel moet u zich even melden bij de assistentes.

Computer
Uw gegevens worden door uw huisarts bijgehouden op een computer. Veel huisartsen in Zwolle zijn aangesloten op een centrale computer (die wordt beheerd en onderhouden door het bedrijf Cobbler). Alleen de huisartsen, praktijkassistentes en verpleegkundigen van de Turfmarkt hebben toegang tot al uw gegevens. Dit is nodig om ons werk op een verantwoorde manier te doen. De dienstdoende huisarts op de Huisartsenpost kan, indien nodig, uw medische gegevens inzien (zie hiervoor www.vzvz.nl)

Arts-, POH en Assistentes-in-opleiding
De groepspraktijk werkt mee aan de opleiding voor huisartsen, praktijkondersteuners en dokters-assistentes. Zij worden allen door ervaren artsen begeleid.

Mededelingen

De nieuwe website van Turfmarkt Huisartsenpraktijk staat online!
17-01-2017

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte. Zoek op Thuisarts.nl >>

Huisartsenpraktijk
Turfmarkt Zwolle

Turfmarkt 4
8021 AA Zwolle

Telefoon &
Spoed overdag

Tel (038) 453 08 11 (keuzemenu)
Fax (038) 4 526 529

Spoed overdag
Tel: (038) 453 08 84

Spoed
(avond en weekenden)

Tel: (0900) 333 6 333